Οργανωτική Επιτροπή

  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, EEΔΣΑ
  • ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ, Πρώην Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ & ΠΑΣΕΠΠΕ
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΤΑ
  • ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ, ΕCO EFFICIENCY
  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ, WATER & WASTE
  • ΑΪΝΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΜSc
  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΕΔΣΝΑ
  • ANNA KOKKAΛΗ, ΕΕΔΣΑ