Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων                                       12/10/2017

Υποβολή Πλήρους Εργασίας                           03/12/2017

5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ          14 – 15/12/2017